Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 43

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

"Божието Царство не е ядене и пиене..."

[Редакционно]
 

„Защото Божието Царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Святия Дух“ (Рим. 14:17). 

В един спор с фарисеите, Исус е бил запитан, къде е Божието царство? Неговите слушатели са предполагали, че Божието царство е някакъв политически строй, който трябва да се осъществи с преврат, или по друг начин.

На този техен въпрос Господ Исус отговорил много ясно: „Божието царство не иде така щото да се забелязва; нито ще рекат: Ето тук е! или Там е! защото, ето Божието царство е всред вас (вътре във вас)“ (Лука 17:20, 21). 

Божието царство не е политически строй. Божието царство е нещо много повече от държавен строй. То е като любовта, като правдата, като истината. А тези ценности са в мислите, в сърцето на човека. 

От дългогодишния си опит, човечеството би трябвало да е разбрало, че всяка империя е идвала и си е отивала от този свят, а след нея е оставал само прах. Или както нашия поет го е казал: 

„От хиляди години вече опит

е правен: царство ще рече коварство!

Това чаровно имице: Държава –

Е синоним на скотобой човешки!

Човека е за човека вълк: а вълци

Един закон признават – остри зъби!

...

Империя ислямска – все едно е...

Безбройни прякори, едничък образ!

... Морал в политиката няма! Няма

в политиката правда и неправда –

а има интереси!... Неопетнен

държавник значи смрадност благовонна!“

(Книга за българския народ, 

Ст. Михайловски).

 

Божието царство не е строй, но състояние на духа и на душата. Господ Исус каза на учения човек: Ако не се родиш отново (отгоре) не можеш нито да видиш, нито да влезнеш в Божието царство (Йоан 3:3, 5). Божието царство не е политическо явление, но характер, и то възвишен, благороден, неопетнен от нравствени мръсотии, сиреч в Него няма грях, тъй като „никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговият зародиш пребъдва в Него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога“ (I Йоан 3:9). А и всичко, което е родено от Бога, побеждава света – допълва апостола (I Йоан 5:4). Апостол Павел допълва тази картина с думите: „Божието Царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Святия Дух“.

Какъв контраст има! Божието царство не е временно, а е вечно. Да ядем и да пием, защото утре ще умрем – казаха тези, на които Господ Йеова на Силите каза да се смирят и ги призова към плач и жалеене (Исая 22:12, 13).

Сам Господ Исус каза: „Божието царство е също, както, когато човек хвърли семе в земята.“ Земеделецът свършва своята задача, когато хвърли семето в оплевената и разорана земя. За посятото семе се грижи една тайнствена ръка, която направлява всичко във всемира. Тази тайнствена ръка е ръката на небесния Творец. Животът ни е научил, че след като семето е посадено, сеячът не може да добави нито един милиметър повече на това, което ще произрасте.

По същия начин се появява и небесния характер, който по дух и поведение прилича на Христа в новородения човек. Апостол Павел каза: „Аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте“ (I Кор. 3:6). Колко милостив е Господ, който ни дава да черпим неограничено от Неговата пълнота и благодат върху благодат (Йоан 1:16). 

Новородените – Божиите чада не се създават в кафенетата, нито в партийните клубове, нито чрез ученията на религиозните водачи, но те растат и се развиват под нежната грижа на Небесния Творец. Спасението е в Исуса Христа, Който е нетленното семе от което се възраждат всички деца на Бога (I Петр. 1:23).

Хората не знаят, че Божията богата благост, търпеливост и дълготърпение е назначена да ги води към покаяние (Римл. 2:4). Нужно е този тайнствен допир на творческата ръка на Бога, за да се превърне злобното сърце в сърце с чисти пориви, възвишени мисли, с поглед устремен към съкровищата на Божието царство, които са в Христа Исуса.

Благовестието Христово е Божия Сила за спасение на всекиго, който вярва. Колко е важно то да достигне до всяко едно сърце. Вие, които не познавате Господнята Сила за спасение, викайте към Господа и Той ще се смили над вас. Защото е казано: „В благоприятно време те послушах, и в спасителен ден ти помогнах“ (Ис. 49:8); ето, сега е благоприятно време, ето, сега е спасителен ден.

Ако сме се възродили от нетленното семе, което е Христос, тогава Бог е посадил Христовия характер в душите ни, нека да принасяме плодът на Божия Дух: „любов, радост, мир, дълготърпение, благост…“ (Гал. 5:22). Светът и неговото царство е към края си, – Ето, очите на Господа Йеова са върху грешното царство, и ще го погуби от лицето на света (Амос 9:8).

Но вие, които сте от Божието царство „изправете се и подигнете главите си, защото изкуплението ви наближава“ (Лука 21:28).

 

Read 2006 times Last modified on Thursday, 16 April 2020 22:34