Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 43

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Молитвата

 
Азария
 

„Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение“ (Фил. 4:6).

 

„А краят на всичко е наближил; и тъй, живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва“ (I Петр. 4:7).

 

„Винаги се радвайте.

Непрестанно се молете.

За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.

Духа не угасвайте.

Пророчества не презирайте.

Всичко изпитвайте; дръжте доброто.

Въздържайте се от всякакво зло.

...Братя, молете се за нас“ (I Сол. 5:16-22).

 

Молитвата е благодатно Божие средство за общуване с Бога, „защото, който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тия, които Го търсят“ (Евр. 11:6).

Молитвата присъства в благовестието и за него е казано, че е сила Божия за спасение на всеки, който вярва.

Молитвата е сила. Всички ние сме съгрешили пред Бога. Съвестта ни изобличава, законът ни преследва. Тъй като в закона няма милост, а нашето грешно естество е неспособно да изпълни Божиите изисквания, ние сме в безизходица. Тогава ние се обръщаме към Бога за милост и Бог ни приема и ни прощава единствено на основата на жертвената смърт на Господ Исус.

Молитвата трябва да бъде искрена и сърдечна. Така например в Лука 18 Господ Исус каза една притча: „Двама души възлязоха в храма да се помолят, единият фарисей, а другият бирник. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като тоя бирник. Постя дваж в седмицата, давам десятък от всичко, що придобия. А бирникът като стоеше издалеч, не щеше нито очите си да подигне към небето, но удряше се в гърди и казваше: Боже бъди милостив към мене, грешника. Казвам ви, че този слезе у дома си оправдан, а не онзи; защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси.“

Молитвата още е осъзнаване на греха и изповядването му пред Бога. Една такава молитва в резултат на покаяние води до Божия сила, която ни освобождава от връзките на греха. Пример за това е блудният син. Той дойде на себе си. „Ще стана да ида при баща си и ще му река – Тате, съгреших против небето и пред тебе“ (Лука 15).

Молитвата трябва да бъде изказана с думи. Бог каза на Израил: „Израилю, върни се при Господа твоя Бог, защото си паднал чрез беззаконието си. Вземете със себе си думи и върнете се при Господа; Речете му: Отнеми всяко наше беззаконие и приеми благата ни; Така ще отдадем благодарствени приноси от устните си“ (Осия 14:1, 2).

Господ Исус каза на учениците: „Истина, истина ви казвам, ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име. Досега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна“ (Йоан 16: 23, 24). Бог е обещал: „А на Давидовия дом и на Ерусалимските жители ще излея дух на благодат и на моление“. Давидовият дом и ерусалимските жители са Божият народ. Това са всички, които са умити в кръвта на Исуса Христа. Затова апостолът провъзгласява: „А Негов Дом сме ние...“ (Евр. 3:6).

 

Като обобщение:

Какво е молитвата? 

Осъзнавайки вината си пред Бога и опасността, която ни грози, се обръщаме към Бога за милост.

„Тогава извикаха към Господа в бедствието си; и Той ги избави от утесненията им“ (Пс. 107:6, 13).

 

Каква трябва да бъде молитвата?

Постоянна. Господ Исус каза на учениците една притча как трябва винаги да се молят и да не отслабват (Лк. 18:1). 

Молитвата трябва да бъде и винаги усърдна. „...Епафрас, който е от вас и който всякога усърдно се моли за вас да стоите съвършени и напълно уверени във всичко, що е Божията воля“ (Кол. 4:12).

Молитвата трябва да бъде и сърдечна, изречена с вяра, подготвена от Светия Дух Божий. „Така също и Духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим както трябва, но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания“ (Рим. 8:26).

 

За да бъдат чути молитвите ни от Бога, трябва да бъдат принесени в името на Господа Исуса Христа.

„Истина, истина ви казвам, ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име“ (Йоан 16:23). 

„И каквото и да поискате в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина“ (Йоан 14:13).

„Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори“ (Мат. 7:7).

Първата молитва на грешника е тогава, когато осъзнава греха си – тогава той се обръща към Бога за милост и прошка. Когато Бог ни прости, Божият Дух свидетелства на нашия дух, че сме Божии чада. Сърцето и душата ни се изпълват с радост и благодарност към Бога.

„Сложил си в сърцето ми радост по-голяма от тяхната, когато им се умножава житото и виното“ (Пс. 4:7).

Като хора повярвали, ако съгрешим и поискаме помощ от Бога, Той има благоволение към нас да ни въздигне и да ни избави от силата на греха. „Йосафат извика и Господ му помогна, защото Бог им повлия да се отвърнат от него“ (II Лет. 18:31).

 

Човеци на молитвата

Авраам се застъпи пред Бога за Лот.

Авраам се помоли на Бога и Бог изцели Авимелех и жена му, и слугите му; така че те отново раждаха деца… (Битие 20:17).

Елиазер се молеше на Бога за избор на съпруга за Исак.

Исак се молеше на Господа за жена си, защото беше бездетна.

Моисей принасяше усърдни молитви пред Бога за народа на Израил и Бог направи Моисей да познае пътищата Му (Пс. 103:7).

Данаил се молеше на Бога три пъти на ден.

Анна се молеше усърдно на Бога, като в мъката си изливаше душата си пред Него (I Цар. 1:15).

В Новия завет Господ Исус е най-добрият пример за човек, който се моли. „И като беше на мъка, молеше се по-усърдно; и потта Му стана като големи капки кръв, които капеха на земята“ (Лука 22:44).

В тези последни дни е важно да бъдем по-усърдни в молитвите си като Епафрас, за когото апостол Павел казва: „...който винаги усърдно се моли за вас, за да стоите съвършени и напълно уверени във всичко, което е Божията воля“ (Колос. 4:12).

„А колкото до мен, да не даде Бог да съгреша пред Господа, като престана да се моля за вас, но ще ви уча на добрия и правия път“ (I Цар. 12:23).

„А краят на всичко е наближил и тъй живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва“ (I Петр. 4:7).

Read 1971 times Last modified on Saturday, 18 April 2020 14:44