Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 93

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494
Брой 4 / 2013

Брой 4 / 2013

 

Добри вести от Небето: „Не е нужно да умираш“

 
Кратко повествование за Царствата… (продължение от брой 3 / 2013)
[Христо Ръсовски]
[От Б. Д. Ейвъри]
Статията се публикува с позволението на Assembly Testimony.
 

Има много аспекти на Божествената истина, които човешкият ум не може да осъзнае. Разбира се, това е логично, тъй като Бог е Творец, а ние сме Негово творение. Затова Бог казва чрез пророк Исая:

 

[Статията подготви Хр. Ръсовски]

Твърде много хора не разбират каква е истинската промяна, която трябва да настъпи в живота на един човек, за да може да следва истински Господа Исуса Христа. Някои се осланят единствено на своето решение, съблюдавайки определени правила, както се казва в една песен:

Честит тоз ден кога стана

в сърцето ми решението

живота си да посветя

на Бога Спаса моего.

 
Дейвид Уилямсън
(Статията се публикува с позволението на "Believer's Magazine.")

 

[Статията подготви Хр. Ръсовски]
 

Много хора намират Библията за трудно четиво. Свидетелствата за трудностите, срещани при четене на Библията, са твърде много, за да се отхвърля това с лека ръка.

 

[Статията подготви Хр. Ръсовски]
 

Съществува война на световете, но не според фантастичната новела на Хърбърт Уелс, а според реалната действителност, в която живеем.

 

[Статията подготви Хр. Ръсовски]

„Защото сребролюбието е корен на всякакви злини“ (I Тим. 6:10).

„Но синовете му не ходеха в неговите пътища, но се отклониха та отиваха след сребролюбието, и вземаха подкуп, и извръщаха правосъдието“ (I Цар. 8:3).

„Такива са пътищата на всеки сребролюбец: Сребролюбието отнема живота на завладените от него“ (Пр. 1:19).

 

[Мартин Бейкър]VII. 5:1 – 5 Победата на

Вярата

Стих 1. „Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога“. Тук най-добре е изразено, че вярата, че „Исус е Христос“, е резултат, а не основание, за да се родиш отново. Лъжливите учители не вярват, че Исус е Христос (Помазаника). Обратно, за онези, които вярват в това, то е доказателство, че са родени от- ново и са истински чада Божии. А понеже са родени в Божието семейство, те са Негови деца и любят своя Баща. Отец е дал Своята любов на тях (3:1) и те Му отвръщат със същата любов. Съвсем естествено следва, че те ще любят всички онези, които са родени от Него.

 

[Статията подготви Хр. Ръсовски]

„На име си жив, но си мъртъв“

 

Mнозинството от религиозните хора под църква разбират религиозна институция, а не знаят, че църквата е жив ор- ганизъм, а не органи- зация. За да си част от нея, не е необходимо да си купиш индулген- ция или да търсиш одо- брението на владиката. Затова Господ Исус не- напразно каза:

„Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата. В онзи ден мнозина ще Ми рекат:

[От Христо Ръсовски]

„Спасението е Господне“ (Пс. 3:8).

„ Аз, Аз съм Господ; и освен Мене няма спасител“ (Исая 43:11).

„...освен Мене няма друг Бог, освен Мене няма Бог праведен и Спасител“ (Исая 45:21).

 
Георг Мюлер, 1873 г.
(Статията се публикува с позволението на "Assembly Testimony.")