Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 93

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/duhovnos/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 494
Брой 1 / 2014

Брой 1 / 2014

 

Добри вести от Небето: Къде започва новият живот

 
[Рик Лион]
[Статията се публикува с позволението на Israel My Glory.]

По времето на Господ Исус е имало редица месиански движения. Всички те са приключвали по един и същи начин: техните лидери са умирали, често чрез екзекуция, и движението умирало заедно с тях.

 

[Христо Ръсовски] 

Смъртта винаги причинява тъга. Всичко, за което човек е живял, вършил или е имал намерение да постигне, идва до своя край: „…Тогава разгледах всичките дела, които бяха извършили ръцете ми, и труда, в който бях се трудил; и ето, всичко беше суета и гонене на вятър, и нямаше полза под слънцето“ (Екл. 2:1-11). Дори добре уредените и скъпи гробове и гранитни гробовни плочи не могат да изтрият смъртта и разрухата, която се крие под тях.

Единствената вест, която прави мисълта за смъртта поносима, е вестта за възкресението на Исуса Христа.

 
Дейвид Уилямсън
(Статията се публикува с позволението на "Believer's magazine.")

 

[Петър Колън]
[Статията се публикува с позволението на Israel My Glory] 

Къде бе разпнат Господ Исус? На Голгота или на мястото, наречено Лобно? Двете имена говорят за едно и също място, което се намира извън Ерусалим.

 

[Ричард Емонс]
[Статията се публикува с позволението на Israel My Glory]

В продължение на векове към човека е отправяна Божията покана да Го търси. И в същото време Той достатъчно ясно е показвал, че не е възможно да се влезе в Неговото присъствие. Когато Моисей помоли да види Божията слава, Бог му каза: „Аз ще сторя да мине пред тебе всичката Моя благост, и ще проглася пред тебе Името Иеова; и ще покажа милост към когото ще покажа, и ще пожаля когото ще пожаля. Рече още: Не можеш видя лицето Ми; защото човек не може да Ме види и да остане жив“ (Изх. 33:19, 20).

 

[Христо Ръсовски]

Колкото и да е пропаднал животът на човека, винаги има надежда за него, ако той възприеме правилно отношение към Бога и отхвърли всеки друг подвеждащ елемент в своето духовно мислене. Бог и аз – тук е началото на истинското християнство и краят на всяка световна религия. Истинското християнство няма нищо общо с която и да е религия. Религията е система от човешки мероприятия, необходим инструментариум в ръцете на Сатана, за да имитира преклонение пред Бога с цел отвеждане в заблуда. Религията е подвеждаща и оставя фалшива следа. Истинската вяра води към живот и познаване на Истината, която е в Христа Исуса.

 

[Георги Ръсовски]

(Йоан 19:6-13)

„А като Го (Исус) видяха, главните свещеници и служителите извикаха: Разпни Го! Разпни Го! Пилат им каза: Вземете Го и вие Го разпнете; защото аз не намирам вина у Него. Юдеите му отговориха: Ние си имаме закон и по този закон Той трябва да умре, защото направи Себе Си Божий Син. А Пилат, като чу тези думи, още повече се уплаши. И пак влезе в преторията и попита Исус: Ти откъде си? А Исус не му даде отговор. Затова Пилат Му каза: На мене ли не говориш? Не знаеш ли, че имам власт да Те пусна и имам власт да Те разпна? Исус му отговори: Ти не би имал никаква власт над Мен, ако не ти бе дадено отгоре; затова по-голям грях има онзи, който Ме предаде на тебе. Поради това Пилат търсеше начин да Го пусне; юдеите обаче викаха: Ако пуснеш Този, не си приятел на Цезаря; всеки, който прави себе си цар, е противник на Цезаря. А Пилат, като чу тези думи, изведе Исус навън и седна на съдийския стол, на мястото, наречено Каменната настилка, а по еврейски - Гавата.“

 

Джереми Сингър
(Статията се публикува с позволението на Believer's Magazine.")

 

[Статията подготви Хр. Ръсовски]

„Ако някой от Израилевия дом или от заселените между тях пришълци яде каква да е кръв, ще насоча лицето Си против оня човек, който яде кръвта, и ще го изтребя изсред людете му. Защото животът на тялото е в кръвта, която Аз ви дадох да правите умилостивение на олтара за душите си; защото кръвта е тази, която, по силата на живота, който е в нея, прави умилостивение“ (Левити 17:10, 11).


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/duhovnos/public_html/templates/youretro/html/pagination.php on line 120

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/duhovnos/public_html/templates/youretro/html/pagination.php on line 126

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/duhovnos/public_html/templates/youretro/html/pagination.php on line 120

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/duhovnos/public_html/templates/youretro/html/pagination.php on line 126

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/duhovnos/public_html/templates/youretro/html/pagination.php on line 120

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/duhovnos/public_html/templates/youretro/html/pagination.php on line 126

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/duhovnos/public_html/templates/youretro/html/pagination.php on line 120

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/duhovnos/public_html/templates/youretro/html/pagination.php on line 126

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/duhovnos/public_html/templates/youretro/html/pagination.php on line 120

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/duhovnos/public_html/templates/youretro/html/pagination.php on line 126

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/duhovnos/public_html/templates/youretro/html/pagination.php on line 120

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/duhovnos/public_html/templates/youretro/html/pagination.php on line 126
Page 1 of 2