Print
Спас Стефанов

 

  След освобождението на България от турско робство 1878 година, българският народ е бил слабо грамотен. Не е бил запознат с истините на Словото Божие – Библията, отнасящи се за Бога, за човека, неговата вяра и съдба. В своята си простота и вярова неориентираност е имал голяма нужда да бъде правилно насочен в истинно поклонение на Бога в Дух и Истина и да бъде освободен от суеверия и духовна тъмнина.

    Поради тази причина, Божият служител и разпространител на Библията между народа ни по села и градове, Спас Първанов Стефанов започва издаването на месечно списание с духовна тематика. В началото той бил спестил няколко златни наполеона с цел да отиде в чужбина да учи занаят. Но Божията подбуда да послужи на човешката душа да дойде до познание на Господа Исуса е променила намерението му и той вложил тези пари в първата книжка, през далечната 1905г, която нарекъл „Духовно Слово“. Към тази инициатива са се притекли и други братя по вяра със средства и с помощ в разпространението на Библията и списанието. Поради своята духовност и истинно изразяване на Божието Слово, списанието намерило добър прием в целия свят. То достигнало до Англия, Германия, Китай и други страни, а в Аржентина с Божия помощ е помогнало да се създаде група от 250 души вярващи. Всички евангелски среди са се ползвали от списанието за опознаване духовните потребности на душата, като подчертано се е наблягало върху новорождението. Списанието е било спряно от комунистическата власт след 1944 година. Днес наследниците по вяра поемат отново делото за просветляване читателите с истините за Бога и Господа Исуса, за спасителното дело на благовестието, вяра в Исуса Христа и покаяние спрямо Бога за вечен живот. Списанието изразява само Боговдъхновени истини, мисли и разяснение на вечното Божие Слово.