Print
 
На тази страница са изведени цитати от човеци, живяли през различни времена. Ние по никакъв начин не подържаме всичките учения и/или доктрини на тези човеци. Цитатите сами по себе си не представляват авторитет, нито пък се слагат на едно равнище с Божието Слово (Библията)! Те са били избрани за тази страница защото изказват, и в някои случаи разясняват фундаментлни библейски истини. Целта на страницата е да насърчи и да породи копнеж за молитва и бдение у Божието чадо, а у тези, които не познават Господа - да Го потърсят, докле е близо. Цитатите не са късметчета и не носят късмет! Те сами по себе си са безсилни, освен ако не бъдат подкрепени и потвърдени от Божието Слово.

 

БДЕНИЕ

Сърцето ни често пъти е будно докато спим и Бог може да му говори чрез думи, притчи, знаци и образи. ~ John Bunyan

 

Този, който от сутринта бяга от Бога, едва ли ще Го намери в остатъкa от деня. ~ John Bunyan

 

Духовната почивка не те прави отпочинал; духовният вървеж не те прави изморен. ~ Nathaniel Hardy

 

БЛАГОВЕСТИЕ 

Ако вярваш само това, което ти харесва в Евангелието и отхвърляш онова, което не ти харесва, ти не вярваш на Евангелието, но на себе си. ~ Augustine 

 

Културата не определя истината. Евангелието определя истината. Voddie Baucham

 

Благовестието е най-добрата новина... ако я осъзнаеш навреме! ~ Carl F.H. Henry

 

Божият Син стана човек, за да могат човеци да станат Божии синове. ~ C.S. Lewis

 

Ако погледнем в историята ще открием, че Християните, които са сторили най-много за настоящия свят, са именно тези, които са мислили най-много за бъдещия свят. ~ CS Lewis

 

Бих предпочел да съм инструмент за спасението на една душа, пред всичките богатства и слава на света. Asahel Nettleton

 

Човекът, който иска да се възползва от облагите на Евангелието, първо трябва да реши дали е готов да предаде всяка своя автономност и самоуправление на Господа от Евангелието. ~ Paul Washer

Ако старото благовестие не може да предизвика съживление... ще я караме без съживление. ~ Charles Spurgeon
 

БЛАГОДАТ

Нашите грехове са дълг, който може да бъде изплатен единствено от Христос. И за нашите грехове свидетелстват, не нашите сълзи, но Неговата кръв; не нашите въздишки, но Неговото страдание. Христос трябва да плати всичко, иначе оставаме вечни затворници. ~ Thomas Brooks

 

Благодатта е начало на Славата; Славата е съвършенството на Благодатта. ~ Jonathan Edwards

 

Единственото по-добро от Благодатта и Многото Благодат, е Изпитаната Благодат; тя е зачатъка на Славата. ~ Samuel Rutherford

 

ВЕЧНОСТ 

Господи, подпечатай вечността върху очите ми! ~ Jonathan Edwards

 

Има само два дни в моя календар... днешният ден и Съдният ден. ~ Martin Luther

 

Пет минути, след като умреш, ще знаеш как е трябвало да живееш. ~ Leonard Ravenhill

 

По всяко едно време от вечността можем да кажем, "това е само началото". Неизвестен

 

ВЯРА

Вярата е да виждаш невидимото, а не несъществуващото. A Tozer

 

Бъди сигурен, че ако ходиш с Него и гледаш към Него, и очакваш помощ от Него, Той никога няма да те разочарова! ~ George Muller

 

Началото на безпокойството е краят на вярата и началото на истинската вяра е краят на безпокойството. ~ George Muller

 

Вярата очаква от Бога това, което е отвъд всяко очакване. ~ Andrew Murray

 

В Съдния Ден Господ няма да ме упрекне, че съм взимал обещанията в Словото Му твърде на сериозно! ~ Leonard Ravenhill

 

ГОРДОСТ

Хвалбата е външната проява на вътрешното състояние на гордост. John Piper

 

Знанието за много хора е светило, което ги съпровожда до ада. ~ Thomas Watson

 

Можеш да заведеш коня до водата, но не можеш да го накараш да пие. ~ Неизвестен

 

ГРЯХ

За това че съм дете на Адам, свидетелстват не само най-лошите ми грехове, но и най-добрите ми дела. ~ William Beveridge

 

Пазете се от малките гряхчета. ~ John Bunyan

 

Както ЕДНА пробойна е достатъчна да потопи кораба, така и ЕДИН грях е достатъчен да погуби грешника. ~ John Bunyan

 

Човешкото естество е една непрекъсната фабрика за идоли. ~ John Calvin

 

Лъжата е като снежната топка, колкото повече я търкаляш, толкова по-голяма става. ~ Martin Luther

 

Няма малък грях, защото няма малък бог, срещу когото да се съгреши. ~ Thomas Brooks

 

Нашето мърморене е музика за дявола. ~ Thomas Watson

 

По-лесно е да бъдем спасени от греховете си, отколкото от правдата си. ~ Charles Spurgeon 

 

ДЪРЗОСТ

Сега не бива да се срамуваме от нищо, от което няма да се разкайваме, когато умрем. ~ John Mason

 

Христос е с нас до края на света. Затова нека малкото му стадо бъде смело! ~ William Tyndale

 

ЖИВОТ

Не е глупак, този, който дава това, което не може да задържи, за да получи онова, което не може да загуби. ~ Jim Elliot

 

Това, за което живееш, достойно ли е за това, за което Христос умря? Leonard Ravenhill

 

Имаш само един живот и той скоро ще отмине. Само стореното за Христос ще остане. ~ CT Studd

 

Не е необходимо да си изключителен човек за да живееш един изключителен живот, a е необходимо упование в един изключителен Бог. ~ Неизвестен

 

По-добре е да загубиш живота си, отколкото да го прахосаш. ~ John Piper

 

ИЗПИТАНИЕ И ИСКУШЕНИЕ

Раните от Бога лекуват, целувките на греха убиват. ~ William Gurnall

 

По-добре подрязан за растеж, отколкото отрязан за палеж. ~ John Trapp

 

Колкото по-висок е върхът, толкова по-силен е вятъра, така и колкото по-възвишен е живота, толкова по-силни са изкушенията от неприятеля. ~ John Wycliffe

 

ИСТИНАТА

Лъжата е като снежната топка, колкото повече я търкаляш, толкова по-голяма става. ~ Martin Luther

ЛЮБОВ

Бог люби всеки един от нас, сякаш е единствен. ~ Augustine

 

Любовта е красотата на душата. ~ Augustine

 

Винаги можеш да раздаваш без да любиш, но не можеш да любиш без да раздаваш. ~ Amy Carmichael

 

Човек ще отиде в ада НЕСПАСЕН, но никога няма да отиде в ада НЕВЪЗЛЮБЕН. ~ Adrian Rogers

 

МИСИЯ

Обръщането на народите беше всичкото ми желание, а цялата ми надежда беше у Бога. ~ David Brainerd 

 

МОЛИТВА

Твоето желание е и твоята молитва; и ако желанието е непрестанно и молитвата ще бъде непрестанна. Продължителността на твоят купнеж е и продължителността на твоята молитва. ~ Augustine

  

О, един час с Бога безкрайно надхвърля всичките удоволствия и наслади на този долен свят. ~ David Brainerd

 

Молете се често, защото молитвата е щит за душата, принос за Бога и бич за Сатана. ~ John Bunyan

 

Молитвата не е нещо сложно, молитвата е свръхестествена, и за всеки, който не познава Господа Исуса Христа, молитвата е глупост. ~ Oswald Chambers

 

Нашите молитви са чути, не защото сме искрени или защото страдаме, а защото Господ Исус пострада. Oswald Chambers

 

Богат е онзи, който има молещ се приятел. ~ Janice Hughes

 

По-добре би било да застана срещу оръдията на нечестивите, отколкото срещу молитвите на праведните. ~ Thomas Lye

 

Колкото по-малко четеме Божието слово, толкова по-малко желание имаме да Го четем. Колкото по-малко се молим, толкова по-малко желание имаме за молитва. ~ George Muller

 

Молете се както за конкретните неща, така и за общите. ~ Watchman Nee

 

Тайната на молитвата е да се молиш в тайно. ~ Leonard Ravenhill

 

Проповядването засяга времето; молитвата засяга вечността. ~ Leonard Ravenhill

 

Да се молиш без да очакваш с надежда си е чист атеизъм. ~ Richard Sibbes
 
 
Всичко, което ни подтиква към молитва е благословение. ~ Charles Spurgeon
 
 
Молитвата никога не може да бъде "в повече". ~ Charles Spurgeon
 
 
Не се труди за Христа толкова много, че да не ти остава сила да се молиш, защото молитвата изисква сила. ~ Hudson Taylor
 
 
Главната цел на молитвата е Бог да се прослави, чрез отговарянето ѝ. ~ R. A. Torrey
 

МЪДРОСТ

Имаме голям страх от човеците, защото имаме малък страх от Бога. ~ William Gurnall 

 

ПОКАЯНИЕ

Истинското покаяние е в резултат на правилното разбиране на значимостта и тежеста на греха, заедно със съкрушителния купнеж за опрощение на този грях, чрез личността и делото на Христос и отвръщането от греха и мъртвите дела към вяра и послушание. ~ Voddie Baucham 

 

Покаянието е повръщането на душата. ~ Thomas Brooks
 

ПОСЛУШАНИЕ

И Юда чу всичките Христови проповеди. ~ Thomas Goodwin 

 

Няма по-глухи от тези, които отказват да чуят и по-слепи от тези, които отказват да видят. ~ Matthew Henry

 

ПРОПОВЕД


Проповядвах, като за последно, и като умиращ човек на умиращи човеци. ~ Richard Baxter

 

...душата ми скърбеше за хората в събранието, че те трябваше да седят и да слушат такова мъртво куче, като мен да проповядва. Счетох се за безкрайно задължен на тези хора и се молех, Бог да ги възнагради със Своята благодат. ~ David Brainerd

 

 

Проповед родена в главата, достига главата. Проповед родена в сърцето, достига сърцето. ~ Leonard Ravenhill

 

Който иска да говори, трябва също да се моли. ~ Незизвестен

 

САМОЖЕРТВА

Възрастяването започва тогава, когато има желание за себераздаване. ~ Elisabeth Elliot

 

Гледайте да давате много, и не очаквайте нищо в замяна!Jonathan Goforth

 

СВЯТОСТ

Реших никога да не правя нещо, което бих се боял да извърша в последният час от живота си. ~ Jonathan Edwards

 

СКРЪБ И СТРАДАНИЕ

Изключителни скръби не винаги са наказание за изключителни грехове, но понякога са изпитание за изключителна благодат. ~ Matthew Henry

 

Както зимата подготвя земята за идващата пролет, така и осветените страдания подготвят душата за слава. ~ Richard Sibbes

 

Тези, които се гмуркат в морето на скръбта, изваждат много ценни перли. ~ Charles Spurgeon

 

Прекарваме годините си във въздишки; минаваме през долина на сълзи; но смъртта е погребението на всяка скръб. ~ Thomas Watson

 

СМИРЕНИЕ

Независимо колко справедливи са думите ти, всичко се разваля ако говориш с гняв. ~ John Chrysostom

 

Човек се отдалечава от дóсега на Сатана най-много чрез смирението. ~ Jonathan Edwards

 

СМЪРТ

Смъртта идва за безбожника като наказателно страдание, а за праведника, като призовка за Бащиния си дом. ~ Charles Spurgeon

 

Смъртта никога не идва внезапно за светията; няма неочакван гостенин за този, чиято трапеза е винаги готова. ~ George Swinnock

 

СПАСЕНИЕ

Видях че има път към ада дори от небесните двери. ~ John Bunyan

 

Исус не дойде да направи лошите хора - добри. Исус дойде да направи мъртвите хора - живи. ~ Leonard Ravenhill

 

Ако нямаш никакво желание други да се спасят, тогава можеш да си сигурен, че сам ти не си спасен! ~ Charles Spurgeon

 

СУЕТА 

Какво те ползва ако се въздържаш от вино, а си пиян от злоба? ~ Augustine

 

Или си "жив" или си "мъртав"; или си "роден" или си "нероден"; или си Християнин или не си, не можеш да бъдеш пoлу-Християнин. ~ Martyn Lloyd-Jones

 

Най-голямата полза от Twitter и Facebook, ще бъде в последния Ден, когато ще стане явно, че липсата на молитви не се е дължала на липсата на време. ~ John Piper

 

Ако станеш толкова нетърпелив за нещо, че сметнеш, че не може да се отлага, най-вероятно не е от Бога. ~ Robert Thompson

 

Само глупак би изпил цяло море от гняв за една капка удоволствие. ~ Thomas Watson

 

В повечето църкви се проповядва обикновенна светска моралност, а не Исус Христос. ~ George Whitefield

 

Атеизма има два принципа: първи - няма Бог, и втори - мразя Го. ~ Неизвестен

 

Атеиста не може да намери Бога по същата причина, по която крадецът не може да намери полицай. ~ Неизвестен

 

СЪД

Когато Бог иска да съди един народ, Той му дава нечестиви управници. ~ Jean Calvin

 

Човеците съдят сърцето по делата, а Бог съди делата по сърцето. ~ Thomas Watson

 

ХРИСТОС

Христос - който Го има не му липсва нищо, а който Го няма не притежава нищо. ~ Thomas Brooks

 

ЦЕННОСТИ

Ева не бе създадена от Адамовата глава, за да не господства над него, нито от неговите пета, за да не бъде тъпкана от него, но от неговото ребро за да бъде равна нему; под мишцата му, за да бъде закриляна от него, и близо до сърцето му, за да бъде обичана от него. ~ Matthew Henry