Print

Календар 2013 "Красива България"

 

  •    14 листов (24 + 4 страници) работен календар
  •    Размер на снимка (страница) - 330 x 230мм
  •    Авторски снимки, само от България
  •    Стих от Библията на всеки месец
  •    Всички официални празници
  •    Полета за водене на записки - на всяка дата
  •    Информацията е на български и английски език
  •    Мини календар за 2014 - авторска статия -   стихотворение от Иван Вазов на последния лист

  Календар "Красива България" излиза вече 10-та година с Божията помощ. Календарът има за цел да представи красотата на Божието творение заедно с Истината на Божието Слово, като по този начин изяви благата вест за спасение на нашия Господ Исус Христос.

"Господ е велик Бог и велик Цар над всички богове. В Неговата ръка са земните дълбочини; и височините на планините са Негови. Негово е морето, дори Той го е направил; и ръцете Му създадоха сушата. Елате да се поклоним и да паднем, да коленичим пред Господа, нашият Създател; защото Той е наш Бог и ние сме народ на пасбището Му и овце в ръката Му. Днес, ако искате да слушате гласа Му, не закоравявайте сърцата си" (Псалм 95:3-8)